Městská Dvorana

Volný čas a sport

Kulturní perla města

Městská Dvorana

Budova byla postavena roku 1895 na místě několika zbořených domů. Stavba je ukázkou architektonického eklekticismu. V objektu byl původně internát zdejší reálky a sál sloužil jako tělocvična. Od roku 1946 byl sál využíván pro společenské a kulturní akce, v části objektu sídlil národní výbor. Dominantním prvkem je vstupní hala a hlavní sál s jevištěm. Objekt žil ještě v 80. letech bohatým kulturním životem, po zprivatizování do soukromého vlastnictví řadu let chátral. Od roku 2002 je zpět v majetku města. V roce 2015 byla dvorana prohlášena za kulturní památku a v letech 2015–2022 byl objekt nákladně rekonstruován. V současnosti zde sídlí základní umělecká škola a Kulturní dům Dvorana, p.o.