Den válečných veteránů

Zprávy z Lokte

V roce 2022 jsme vybrali krásných 687 Kč. V Karlovarském kraji to bylo se 48 sbírkovými místy a 55 sbírkovými kasami více než 67.000 Kč. Celkem sbírka vynesla úctyhodných 3 034 938 korun!

Den válečných veteránů

Je moc krásné, že i v této nelehké době se tisíce lidí rozhodlo sbírku podpořit a vybraná částka dokonce přesáhla výtěžek z roku 2021! Od 1.11. do 30.11.2023 bude opět možné zakoupit vlčí mák u nás v infocentru, protože se i letos znovu do této sbírky zapojujeme. I letošní výtěžek listopadové sbírky podpoří fungování Centra pomoci Paměti národa v západních Čechách a posílí dokumentaci výrazných momentů 20. století našeho regionu. Větší část prostředků poputuje na aktivity Centra pomoci Paměti národa a na vybudování sítě poradensko-kontaktních center. Část výtěžku je na dokumentování a uchování příběhů válečných veteránů a dalších bojovníků za svobodu. Vlčí mák je symbolem veteránů už od konce první světové války. Vlčí máky v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím jeho symbolického květu si každoročně 11. listopadu připomeneme Den válečných veteránů, který se po celém světě slaví v tento den k příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku. Výtěžek jde na přímou pomoc válečným veteránům a bojovníkům za svobodu. Po celé republice bude možné pořídit květy vlčího máku, které si lidé připnou na klopu jako symbol úcty k našim hrdinům. Výše příspěvku je dobrovolná, doporučená výše za 1 kus vlčího máku je 30 Kč za jeden kus Jak žijí naši hrdinové, je na nás.